NTM to nazwa choroby, z jaką ma problem znaczna część osób w naszym kraju. Może ono